You can sponsor this page

Hemiramphus saltator  Gilbert & Starks, 1904

Longfin halfbeak
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Hemiramphus saltator   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hemiramphus saltator (Longfin halfbeak)
Hemiramphus saltator
Picture by Robertson, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Beloniformes (Needle fishes) > Hemiramphidae (Halfbeaks)
Etymology: Hemiramphus: Greek, hemi = half + Greek, rhamphos = bill, peak (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - ? m.   Subtropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: southern California, USA to Panama, including the Galapagos Islands; rare in northern Baja California, Mexico. Range extends to Ecuador (Ref. 36576).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 48.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2850); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9306)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-15; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 13; Động vật có xương sống: 54 - 58. Body elongate; lower jaw very prolonged; upper jaw short, triangular, and without scales; lower branch of first gill arch with 26 to 32 gill rakers; fins lacking spines; pectoral fins long; caudal fin deeply forked, the lower lobe longer than the upper; anal fin with 10 to 13 rays; back dark blue; flanks and belly silvery white; edge of lower jaw red; upper lobe of caudal fin violet blue, its tip red (Ref. 55763). Branchiostegal rays: 13-15 (Ref. 36576).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

An oceanic species which occurs near surface. Adults form very big schools (Ref. 9306). Feed on small fishes and planktonic organisms (Ref. 9306). Oviparous, with planktonic larvae (Ref. 36576). Eggs are attached to floating objects via filaments (Ref. 36576). Found in markets of Panama (Ref. 9306).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 36576).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; mồi: occasionally
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet