You can sponsor this page

Strongylura exilis  (Girard, 1854)

Californian needlefish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Strongylura exilis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Strongylura exilis (Californian needlefish)
Strongylura exilis
Picture by Robertson, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Beloniformes (Needle fishes) > Belonidae (Needlefishes)
Etymology: Strongylura: Greek, strongylos = round + Greek, oura = tail (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ; Mức độ sâu 0 - 100 m (Ref. 96339).   Subtropical, preferred ?; 33°N - 15°S, 118°W - 11°W (Ref. 56981)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: San Francisco in California, USA to Peru, including the Galapagos Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 91.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2850); common length : 50.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9279)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-17; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 16 - 19; Động vật có xương sống: 67 - 74. Caudal fin emarginate (Ref. 9279). Branchiostegal rays: 11-12 (Ref. 36575).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Common in coastal and lagoon areas with mangroves (Ref. 9279). Also found in bays and harbors (Ref. 36575). Penetrate fresh water (Ref. 9279). Adults occur in small schools. Feed mainly on small fishes (Ref. 9279). Oviparous, with neustonic larvae (Ref. 36575). Eggs are attached to vegetation and floating objects via long filaments (Ref. 36575). Usually caught with the help of artificial lights (Ref. 9279). Marketed fresh (Ref. 9279).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 36575).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet