You can sponsor this page

Percina rex  (Jordan & Evermann, 1889)

Roanoke logperch
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Percidae (Perches) > Etheostomatinae
Etymology: Percina: Latin, diminutive of perch = perch (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; sötvatten bentopelagisk.   Temperate, preferred ?; 38°N - 37°N

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

North America: upper Roanoke, upper Dan and upper Chowan River systems (in Roanoke River drainage) in Virginia, USA.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 5723); common length : 9.8 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 12193); rapporterad maxålder: 6 år (Ref. 12193)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Occurs in gravel and boulder runs of small to medium rivers.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

  Sårbar, se IUCNs rödlista (VU) (B1ab(iii)+2ab(iii))

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor