You can sponsor this page

Chaetodon ocellatus  Bloch, 1787

Spotfin butterflyfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Chaetodon ocellatus (Spotfin butterflyfish)
Chaetodon ocellatus
Picture by Steele, M.A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Chaetodontidae (Butterflyfishes)
Etymology: Chaetodon: Greek, chaite = hair + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).   More on author: Bloch.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 30 m (Ref. 9626).   Tropical, preferred ?; 37°N - 8°N, 99°W - 58°W (Ref. 55370)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Florida, USA to Brazil. Larvae are sometimes swept northward which accounts for the sighting of juvenile specimens as far north as Massachusetts, USA during summer months. One record (one specimen, 3 cm) from Musquodoboit Harbor, Nova Scotia, Canada.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 13.9  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 12 - 14; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 18-21; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 15 - 17. Body is white with a black bar running across the head through the eye. In juveniles, a second black bar runs from the base of the soft portion of the dorsal fin to the base of the anal fin. The dorsal, caudal and anal fins are either yellow or transparent (Ref. 4855). A narrow yellow bar from gill opening to pectoral base (Ref. 13442).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit shallow, coral reefs with clear water (Ref. 9626). Develop dusky bands at night. Generally common (Ref. 9710). Oviparous (Ref. 205). Form pairs during breeding (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Form pairs during breeding (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Randall, J.E., 1996. Caribbean reef fishes. Third Edition - revised and enlarged. T.F.H. Publications, Inc. Ltd., Hong Kong. 3nd ed. 368 p. (Ref. 13442)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet