You can sponsor this page

Lactarius lactarius  (Bloch & Schneider, 1801)

False trevally
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lactarius lactarius (False trevally)
Lactarius lactarius
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Lactariidae (False trevallies)
Etymology: Lactarius: Latin, concerned with milk (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ; Mức độ sâu 15 - 100 m (Ref. 30573).   Tropical, preferred 28°C (Ref. 107945); 30°N - 21°S, 36°E - 178°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: East Africa (Ref. 2871, 5213, 30573) to Southeast Asia, north to Japan, south to Queensland, Australia. Reported from Fiji (Ref. 12743).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 16.8  range ? - 19.2 cm
Max length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2872); common length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2872)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-22; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 25 - 28. Silvery grey with blue iridescence dorsally, silvery white ventrally; upper part of gill cover with a dusky black spot; fins pale yellow. Mouth large and oblique.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in coastal waters down to a depth of about 100 m (Ref. 30573) and between 15-90 m in western Indonesia (Ref. 12260). Feeds on sand-dwelling animals (Ref. 5213). Marketed fresh and dried salted.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Paxton, J.R., D.F. Hoese, G.R. Allen and J.E. Hanley, 1989. Pisces. Petromyzontidae to Carangidae. Zoological Catalogue of Australia, Vol. 7. Australian Government Publishing Service, Canberra, 665 p. (Ref. 7300)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet