You can sponsor this page

Ronquilus jordani  (Gilbert, 1889)

Northern ronquil
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ronquilus jordani   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ronquilus jordani (Northern ronquil)
Ronquilus jordani
Picture by Wirtz, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Bathymasteridae (Ronquils)
Etymology: Ronquilus: Spanish, "ronquillo" = slightly hoarse;  jordani: Named after David Starr Jordan, U.S. ichthyologist (Ref. 6885).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 3 - 275 m (Ref. 6793).   Temperate, preferred ?; - 37°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Pribilof Canyon in the Bering Sea and Amchitka Island in the Aleutian chain to Monterey Bay, California, USA.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 48889)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 41-48; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 31 - 34. Caudal rounded (Ref. 6885). Males orange dorsally, dull olive green ventrally; vague darker vertical bars on sides, fine yellow longitudinal lines below lateral line canal, and yellow on upper part of pectoral fin; golden bars below eye and across middle of cheek; black on top of head and across occiput, and behind eye; dusky blotch at anterior end of dorsal fin; black margined with yellow on dorsal and caudal fins; iridescent light blue margined with black on anal fin with golden spots at base; pelvic fins and lower parts of pectorals black. Females olive green dorsally, lighter ventrally; yellow longitudinal lines on sides; reddish on occiput; dusky blotch on anterior part of dorsal fin; bright orange on edges of dorsal and caudal; pale light blue margined with brown on anal; white on pelvic fins (Ref. 6885).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Usually among rocks (Ref. 2850).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet