You can sponsor this page

Trachurus trecae  Cadenat, 1950

Cunene horse mackerel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trachurus trecae (Cunene horse mackerel)
Trachurus trecae
Picture by Luyben, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos) > Caranginae
Etymology: Trachurus: Greek, trachys, -eia, -ys = rough + Greek, oura = tail (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 20 - 100 m (Ref. 2683), usually 20 - 100 m (Ref. 54930).   Tropical; 15°C - 22°C (Ref. 54930), preferred 25°C (Ref. 107945); 35°N - 19°S, 26°W - 14°E (Ref. 54930)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Morocco to Angola. Sometimes ranging south to northern Namibia (Ref. 27121).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 24.1  range ? - ? cm
Max length : 35.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 7097); Khối lượng cực đại được công bố: 2.0 kg (Ref. 27584)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults are sometimes found near the surface. They form schools (Ref. 2683). Commercial fishing trawlers catch this species at depths up to 650 m (J. Luyben, pers. Comm. 10/02). Adults feed mainly on crustaceans (Ref. 4233). Eggs are pelagic (Ref. 4233).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Smith-Vaniz, William F. | Người cộng tác

Smith-Vaniz, W.F., 1986. Carangidae. p. 815-844. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. vol. 2. (Ref. 4233)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet