You can sponsor this page

Exyrias ferrarisi  Murdy, 1985

Ferraris' goby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Exyrias ferrarisi   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Exyrias ferrarisi (Ferraris\
Exyrias ferrarisi
Male picture by Tonozuka, T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Exyrias: Derived from Greek, xyreo = to shave (Ref. 45335);  ferrarisi: Named for Carl J. Ferraris.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 8 m (Ref. 90102).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: the Philippines, Indonesia and nominal records in Vanuatu.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 48637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 9; Động vật có xương sống: 26. Ground color off-white; a large, circular brown spot antero-dorsal to pectoral- fin base; small, brown spots on snout, cheeks, opercula, pectoral-fin base and nape; all fins spotted. Predorsal scales 8. Cycloid scales on nape and isthmus. Cheeks and opercula fully scaled. Spines I-IV of 1st dorsal fin filamentous, III longest; characterized further by having pointed caudal fin, less than 25% SL; longitudinal scale series 31-32; depth of body 3.4-3.5 in SL (Ref. 90102).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Solitary or in pairs (Ref. 90102). Inhabits shallow, well protected bays and estuaries. On sand or mud along algae-reef margins (Ref. 48637). Specimen collected from a patch reef, 2-3 m in depth.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Murdy, E.O., 1985. A review of the gobiid fish genera Exyrias and Macrodontogobius, with description of a new species of Exyrias. Indo-Pac. Fish. (10):14 p. (Ref. 403)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet