You can sponsor this page

Seriola quinqueradiata  Temminck & Schlegel, 1845

Japanese amberjack
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins | Google image
Image of Seriola quinqueradiata (Japanese amberjack)
Seriola quinqueradiata
Picture by Suzuki, T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos) > Naucratinae
Etymology: Seriola: Latin word diminutive with the meaning of a large earthenware pot (Ref. 45335).   More on author: Temminck, Schlegel.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu ? - 100 m.   Subtropical, preferred ?; 46°N - 20°N, 116°E - 153°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: Japan and the eastern Korean Peninsula to the Hawaiian Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 150 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9988); Khối lượng cực đại được công bố: 40.0 kg (Ref. 9988)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 6 - 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 29-36; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 17 - 22; Động vật có xương sống: 24. Scutes absent. Compared to S. lalandi, the species' dorsoposterior corner of upper jaw is angular (versus rounded) and the pectoral and pelvic fins are almost equal in length (versus pectoral shorter than pelvic fin).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults exhibit shoaling habit (Ref. 9988). They feed on plankton. Juveniles are found among floating seaweeds (Ref. 12114, 12115). Collection of young is the basis for prosperous aquaculture in Japan. Raised in captivity and marketed fresh for sashimi (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Smith-Vaniz, William F. | Người cộng tác

Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea and W.B. Scott, 1991. World fishes important to North Americans. Exclusive of species from the continental waters of the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Publ. (21):243 p. (Ref. 4537)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Nuôi trồng thủy sản: Sản xuất, species profile; publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet