You can sponsor this page

Gobiosoma grosvenori  (Robins, 1964)

Rockcut goby
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gobiosoma grosvenori (Rockcut goby)
Gobiosoma grosvenori
Picture by Van Tassell, J.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Gobiosoma: Latin, gobius = gudgeon + Greek,soma = body (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina revassocierade.   Tropical, preferred ?; - 9°N

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Western Central Atlantic: southeastern Florida, Jamaica, Bahamas, Mexico (Yucatan, Gulf of Mexico), Puerto Rico, Virgin Islands and Venezuela.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 7251)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 7; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 10; Taggstrålar i analfenan 0; Mjukstrålar i analfenan: 9

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Inhabits shallow, rocky areas.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor