You can sponsor this page

Scorpaenodes tredecimspinosus  (Metzelaar, 1919)

Deepreef scorpionfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Scorpaenodes tredecimspinosus (Deepreef scorpionfish)
Scorpaenodes tredecimspinosus
Picture by Carvalho Filho, A.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Scorpaenidae (Scorpionfishes or rockfishes) > Scorpaeninae
Etymology: Scorpaenodes: Latin, scorpaena = a kind of fish, 1706 + Greek oides = similar to (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina revassocierade.   Subtropical, preferred ?; 37°N - 7°N

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Western Atlantic: North Carolina, USA and the Bahamas to São Paulo, Brazil (Ref. 57756).

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.5 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 7251)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Occurs mostly on deep coral reefs and steep, coral-covered slopes.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor