You can sponsor this page

Sebastes goodei  (Eigenmann & Eigenmann, 1890)

Chilipepper rockfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sebastes goodei (Chilipepper rockfish)
Sebastes goodei
Picture by Gotshall, D.W.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335);  goodei: Named after Dr. G.B. Goode, U.S. ichthyologist (Ref. 6885).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 0 - 425 m (Ref. 6793).   Temperate, preferred 17°C (Ref. 107945); 52°N - 24°N, 131°W - 110°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Queen Charlotte Sound, British Columbia, Canada to Magdalena Bay, Baja California Sur, Mexico.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 32.0, range 29 - ? cm
Max length : 56.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2850); Khối lượng cực đại được công bố: 1.5 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 35 các năm (Ref. 56049)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-16; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 9; Động vật có xương sống: 26. Head spines very weak - preoculars present, nasal, supraocular and parietal spines usually absent, postocular, tympanic, coronal and nuchal spines absent; chin projects outward; preopercular spines fairly strong; anal fin small and rear edge slanted posteriorly, 2nd anal spine short; body slender (Ref. 27437). Caudal fin moderately indented (Ref. 6885). Pinkish red to copper pink, white ventrally; lateral line in bright red zone; caudal fin dusky (Ref. 27437).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults frequent deep rocky reefs as well as sand and mud bottoms; young are pelagic (Ref. 36715) and occur in shallower waters (Ref. 2850). Feed on euphausiids (Ref. 6885), krill, small squids and fishes (Ref. 2850). Viviparous, with planktonic larvae (Ref. 36715). Marketed fresh and frozen; eaten fried, boiled, microwaved and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Viviparous (Ref. 36715, 34817).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet