You can sponsor this page

Sebastes jordani  (Gilbert, 1896)

Shortbelly rockfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sebastes jordani   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sebastes jordani (Shortbelly rockfish)
Sebastes jordani
Picture by Gotshall, D.W.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335);  jordani: Named after David Starr Jordan, eminent U.S. ichthyologist and educator (Ref. 6885).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 0 - 350 m (Ref. 6793).   Subtropical, preferred ?; 60°N - 30°N, 150°W - 115°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Vancouver Island in British Columbia, Canada to northern Baja California, Mexico. Reported from Granite Island, off Kenai Peninsula, Alaska (Ref. 27437).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 14.0, range 12 - ? cm
Max length : 32.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2850); Tuổi cực đại được báo cáo: 31 các năm (Ref. 39247)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-16; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 11; Động vật có xương sống: 26. Head spines weak - nasal, preocular, postocular, tympanic and parietal spines present, supraocular, coronal and nuchal spines absent (Ref. 27437). Body slender and elongate; vent midway between origins of pelvic and anal fins (Ref. 27437). Posterior margin of caudal fin deeply indented (Ref. 6885). Greenish pink dorsally, fading to light ventrally (Ref. 27437). Branchiostegal rays: 7 (Ref. 36715).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in a wide range of habitats, sometimes in large schools well offshore and off bottom (Ref. 2850). Juveniles are pelagic (Ref. 36715). Adults feed on planktonic animals, mainly krill (Ref. 2850). Viviparous, with planktonic larvae (Ref. 36715). A very important prey species for predatory fishes and marine mammals (Ref. 2850). Not marketed due to its small size (Ref. 2850).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Viviparous (Ref. 36715, 34817).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet