You can sponsor this page

Sebastes polyspinis  (Taranetz & Moiseev, 1933)

Northern rockfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sebastes polyspinis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sebastes polyspinis (Northern rockfish)
Sebastes polyspinis
Picture by Orlov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 0 - 740 m (Ref. 50610).   Temperate, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Pacific: eastern Kamchatka to Pervenets Canyon in the Bering Sea and from Stalemate Bank to Graham Island (Queen Charlotte Islands), British Columbia, Canada.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 27.7  range ? - ? cm
Max length : 41.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 27437); Tuổi cực đại được báo cáo: 57 các năm (Ref. 39247)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 14; Tia cứng vây hậu môn 3. Head spines very weak - nasal spines present, preocular, postocular and parietal spines usually present, supraocular, tympanic, coronal and nuchal spines absent (Ref. 27437). The only rockfish in the eastern Gulf of Alaska with 14 dorsal fin spines; second anal fin spine as long as the 3rd (Ref. 27437). Top of head convex between eyes (Ref. 27437). Dark red with gray mottling and orange flecks; lower edge of pectoral fin white (Ref. 27437).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on soft bottoms (Ref. 2850). Viviparous (Ref. 34817).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet