You can sponsor this page

Sebastes saxicola  (Gilbert, 1890)

Stripetail rockfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sebastes saxicola   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sebastes saxicola (Stripetail rockfish)
Sebastes saxicola
Picture by Love, M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 9 - 547 m (Ref. 27437), usually 183 - ? m (Ref. 6885).   Subtropical, preferred ?; 60°N - 27°N, 145°W - 114°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Yakutat Bay, Alaska to Rompiente Point, Baja California, Mexico.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 17.0, range 17 - ? cm
Max length : 38.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5483); Tuổi cực đại được báo cáo: 38 các năm (Ref. 39277)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-14; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 5 - 8. Head spines strong to moderate - nasal, preocular, postocular, tympanic and parietal spines present, nuchals usually absent, supraocular and coronal spines absent (Ref. 27437). Eye large; 2 strong, sharp, hooked spines on lower margin of suborbital bone; 2nd anal fin spine longer than 3rd in depressed fin (Ref. 27437). Caudal fin moderately indented (Ref. 6885). Pinkish red to yellowish red, silvery ventrally; dusky saddles on back, may be vague; green streaks on caudal fin (Ref. 27437).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Mostly found in offshore water on soft bottoms (Ref. 2850). Ovoviviparous (Ref. 6885). Anterolateral glandular grooves with venom gland (Ref. 57406). Commonly caught with trawls but usually discarded because of its small size (Ref. 2850). Rarely taken on baited hook in deep water (Ref. 2850).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Ovoviviparous (Ref. 6885).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 57406)
Human uses

cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet