You can sponsor this page

Hypsagonus quadricornis  (Valenciennes, 1829)

Fourhorn poacher
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Hypsagonus quadricornis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hypsagonus quadricornis (Fourhorn poacher)
Hypsagonus quadricornis
Picture by Orlov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Agonidae (Poachers) > Hypsagoninae
Etymology: Hypsagonus: Greek, hypi = high + Greek, gonio = angle (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; không di cư; Mức độ sâu 0 - 452 m (Ref. 50550), usually 100 - 150 m (Ref. 56580).   Temperate; 1°C - 9°C (Ref. 56580), preferred ?; 62°N - 46°N, 171°E - 121°W (Ref. 57307)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Pacific: Sea of Okhotsk, Sea of Japan (Ref. 559), Kuril Islands (Ref. 56580) and the Bering Sea to Puget Sound, Washington, USA.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56580); common length : 10.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56580); Khối lượng cực đại được công bố: 24.00 g (Ref. 56580); Tuổi cực đại được báo cáo: 7 các năm (Ref. 56580)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 5-7; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 11; Động vật có xương sống: 35 - 37. Lower lobe of pectoral fin with 7 to 8 free rays. A barbel is present on the tip of the snout. Dorsum highly elevated at nape. Branchial membrane free from isthmus. Supralateral and infralateral plates attached to each other on lateral line. Dorsal fins close to each other. Lateral line plates less than 15.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Rocky sand, gravel, or pebble bottoms. Frequently covered by featherlike polyps (small hydroid animals) (Ref. 2850).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet