You can sponsor this page

Chesnonia verrucosa  (Lockington, 1880)

Warty poacher
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Chesnonia verrucosa   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Chesnonia verrucosa (Warty poacher)
Chesnonia verrucosa
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Agonidae (Poachers) > Brachyopsinae

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 18 - 425 m (Ref. 6793).   Temperate, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Pacific: Bristol Bay, Alaska to Unimak Island in the Aleutian chain and Point Montara, California, USA (Ref. 6793); extended to southeastern Bering Sea (Ref. 51659).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2850)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6-9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 12; Động vật có xương sống: 35 - 37. Dorsal fins touching or nearly so; caudal rounded; anal long based and rather low; pectorals broad, lower 4 to 6 rays thickened and not joined by membrane as far as their ends; pelvic fins reduced (in males, long pelvic fins reaching as far as the origin of the anal fin) (Ref. 6885). Dark gray or brown on upper surface, paler beneath, the line of demarcation very clear on head; some individuals with 6 or more dark saddle-shaped markings over back and extending on sides; dorsal fins with dark bands following free margins on fins; longitudinal dark coloring follows rays of caudal fin, especially at distal ends; rows of dark spots on rays of pectorals, and a bright orange spot in its center; dark spots on eyeballs more abundant on upper part (Ref. 6885).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on soft bottoms (Ref. 2850).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet