You can sponsor this page

Genyonemus lineatus  (Ayres, 1855)

White croaker
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Genyonemus lineatus (White croaker)
Genyonemus lineatus
Picture by Gotshall, D.W.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Sciaenidae (Drums or croakers)
Etymology: Genyonemus: Greek, geny, -yos = face, jaw + Greek, nema = filament (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu ? - 183 m (Ref. 2850), usually ? - 30 m (Ref. 2850).   Subtropical, preferred 13°C (Ref. 107945); 49°N - 24°N, 129°W - 111°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Canada (Barkley Sound in British Columbia) to Mexico (southern Baja California; rare north of California, USA.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 13 - 15 cm
Max length : 41.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2850); Tuổi cực đại được báo cáo: 15 các năm (Ref. 56049)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13 - 16; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 21-24; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 12; Động vật có xương sống: 25. Pelvic fins with fleshy appendage at base, first ray with free thread-like tip.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found over sandy bottoms (Ref. 9118). Feed on polychaetes, small shrimps, crabs and mollusks (Ref. 9118). Oviparous, multiple pelagic spawner (Ref. 51256).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

A multiple spawner (Ref. 51256).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eschmeyer, W.N., E.S. Herald and H. Hammann, 1983. A field guide to Pacific coast fishes of North America. Boston (MA, USA): Houghton Mifflin Company. xii+336 p. (Ref. 2850)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet