You can sponsor this page

Syacium micrurum  Ranzani, 1842

Channel flounder
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Syacium micrurum (Channel flounder)
Syacium micrurum
Picture by Freitas, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Paralichthyidae (Large-tooth flounders)
Etymology: Syacium: Greek, yagke, -es = cheek; diminutive (Cfr. Aaptosyax).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu ? - 412 m (Ref. 5951), usually ? - 100 m (Ref. 5217).   Tropical, preferred ?; 30°N - 23°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Canada (Ref. 5951) to Florida, USA to São Paulo, Brazil. Records of Syacium micrurum from the eastern Atlantic refer to Syacium guineensis.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5377); common length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217); Khối lượng cực đại được công bố: 500.00 g (Ref. 27584)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 83-92; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 64 - 74. In males, the 1st and 2nd rays of the pectoral fin become filamentous (Ref. 35237).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on soft bottoms of the continental plateau (Ref. 5217, 5377). Feeds on worms and crustaceans. Exhibits sexual dimorphism (Ref. 35237).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Murakami, T. and K. Amaoka, 1992. Review of the genus Syacium (Paralichthyidae) with the description of a new species from Ecuador and Columbia. Bull. Fac. Fish. Hokkaido Univ. 43(2):61-95. (Ref. 10878)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet