You can sponsor this page

Pogonias cromis  (Linnaeus, 1766)

Black drum
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pogonias cromis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pogonias cromis (Black drum)
Pogonias cromis
Picture by Carvalho Filho, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Sciaenidae (Drums or croakers)
Etymology: Pogonias: Greek, pogon = beard (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 10 - ? m.   Subtropical, preferred 23°C (Ref. 107945); 46°N - 51°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Nova Scotia (Ref. 7251) to Florida, Gulf of Mexico, the Antilles (uncommon), and the southern Caribbean coast; also from the Orinoco delta to Argentina.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 64.5, range 63 - ? cm
Max length : 170 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251); common length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3702); Khối lượng cực đại được công bố: 51.3 kg (Ref. 4699); Tuổi cực đại được báo cáo: 43 các năm (Ref. 7188)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 19-22; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 5 - 7. Silvery grey to very dark, young with 4 or 5 black vertical bars on sides, disappearing with growth; pelvic and anal fins usually dark. Chin with 5 pores and 10 to 13 pairs of small barbels along median edges of lower jaws and subopercles, increasing in length posteriorly. Gas bladder with numerous lateral appendages interconnected in a complicated pattern in adult. Sagitta semicircular and moderately thin (Ref 51721).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found usually over sand and sandy mud bottoms in coastal waters, especially in areas with large river runoffs. Juveniles often enter estuaries. Feeds mainly on crustaceans, mollusks and fishes.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet