You can sponsor this page

Gibelion catla  (Hamilton, 1822)

Catla
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gibelion catla (Catla)
Gibelion catla
Picture by Mair, G.C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > No subfamily
Etymology: Gibelion: Derived from Latin, gibber = hump (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243); Mức độ sâu 5 - ? m (Ref. 4832).   Subtropical; 18°C - 28°C (Ref. 12468), preferred ?; 34°N - 19°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Pakistan, India, Bangladesh, Nepal and Myanmar.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 182 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 41236); Khối lượng cực đại được công bố: 38.6 kg (Ref. 72380)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 17; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 8. Body deep, with depth 2.5 to 3 times in standard length (Ref. 4832). Has a large, upturned mouth (Ref. 3264), with a prominent protruding lower jaw (Ref. 4832). Pectoral fins long, extending to pelvic fins; scales conspicuously large (Ref. 4832).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in rivers, lakes and culture ponds (Ref. 41236). Mature individuals breed in rivers (Ref. 4832). Surface and mid-water feeders, mainly omnivorous with juveniles feeding on aquatic and terrestrial insects, detritus and phytoplankton.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Menon, A.G.K., 1999. Check list - fresh water fishes of India. Rec. Zool. Surv. India, Misc. Publ., Occas. Pap. No. 175, 366 p. (Ref. 41236)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Nuôi trồng thủy sản: Sản xuất, species profile; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet