You can sponsor this page

Epinephelus tauvina  (Forsskål, 1775)

Greasy grouper
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Epinephelus tauvina (Greasy grouper)
Epinephelus tauvina
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets) > Epinephelinae
Etymology: Epinephelus: Greek, epinephelos = cloudy (Ref. 45335).

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 1 - 300 m (Ref. 28016).   Subtropical, preferred 27°C (Ref. 107945); 30°N - 32°S, 29°E - 123°W (Ref. 5222)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea to South Africa and eastward to Ducie in the Pitcairn Group, north to Japan, south to New South Wales and Lord Howe Island. Migration report from the eastern Mediterranean Sea (Ref. 6489, 5385) may be based on Epinephelus coioides specimens.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 61.1, range 61 - ? cm
Max length : 100.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89972); common length : 90.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5450)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 11; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13-16; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8. Color of head and body pale greenish grey or brown with round dark spots that vary from dull orange-red to dark brown, centers darker than the edges. A large black blotch (or group of black spots) often visible on body at the base of last 4 dorsal-fin spines. Five sub vertical dark bars may be present on body. Dark spots on soft dorsal, caudal and anal fins of juveniles are so close that the pale interspaces form a white reticulum. 95-112 scales in longitudinal series. Scales on body ctenoid in juveniles, becoming cycloid in adults except the area beneath and posterior to pectoral fins. Pyloric caeca 16-18. Further characterized by: elongate body, depth contained 3.0-3.6 times in SL; large head, length is 2.1-2.4 times in SL; snout length 2.0-2.4 times in upper-jaw length; interorbital area narrow, flat to slightly concave, interorbital width 6.8-8.1 times in HL and 3.1-4.0 times in upper jaw length; broadly rounded preopercle, serrae at angle of preopercle slightly enlarged; upper edge of operculum almost straight; posterior nostrils distinctly larger than anterior nostrils; maxilla reaching well past eye, greatest width about twice suborbital depth, maxilla width 6.8-8.1% of standard length; upper-jaw length 21-24% of SL; 2-5 rows of teeth on midlateral part of lower jaw; inner teeth at symphysis of upper jaw are longer than the fixed canines at front of jaw (Ref. 89707). Differs from E. howlandi by its more elongate body and closer-set spots (Ref. 37816).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults prefer clear water areas on coral reefs; juveniles have been taken from reef flats and in tide pools, adults found in deeper waters. Solitary and common in lightly fished areas (Ref. 37816). Adults from Oceania almost exclusively feed on fishes (holocentrids, mullid, and pomacentrid); and occasionally, crustaceans (Ref. 89707). Present in the Hong Kong live fish markets (Ref. 27253). Minimum depth reported taken from Ref. 30874. Occasionally ciguatoxic (Ref. 37816). Reports of sizes in excess of 80 cm total length for E. tauvina are probably based on misidentifications of E. coioides, E. malabaricus, and E. lanceolatus; these species grow much bigger than E. tauvina (Ref. 5222, Heemstra pers. comm. 09/04). .

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Heemstra, Phillip C. | ผู้ร่วมมือ

Heemstra, P.C. and J.E. Randall, 1993. FAO Species Catalogue. Vol. 16. Groupers of the world (family Serranidae, subfamily Epinephelinae). An annotated and illustrated catalogue of the grouper, rockcod, hind, coral grouper and lyretail species known to date. Rome: FAO. FAO Fish. Synop. 125(16):382 p. (Ref. 5222)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 9710)
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต; publication : search) | FisheriesWiki | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต