You can sponsor this page

Gnathanodon speciosus  (Forsskål, 1775)

Golden trevally
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos) > Caranginae
Etymology: Gnathanodon: Greek, gnathos = jaw + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu ? - 80 m (Ref. 86942).   Tropical, preferred 28°C (Ref. 107945); 35°N - 31°S, 30°E - 77°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: from Kwazulu-Natal, South Africa, north to Mie Prefecture, Japan and east to southwestern coast of Baja California Sur, Mexico and Gulf of California to Ecuador (Ref. 9283).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 32.5  range ? - ? cm
Max length : 120 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 11441); common length : 75.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 9283); Khối lượng cực đại được công bố: 15.0 kg (Ref. 30874)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 18-20; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 15 - 17.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in deep lagoon and seaward reefs where they feed by rooting for crustaceans and fossorial invertebrates in the sand but they also feed on small fishes (Ref. 9710, 90102). Small juveniles live among the tentacles of jellyfish (Ref. 9710). Adults form schools and are also noted for their behavior to closely swim around sharks and other large fishes, and also follow divers (Ref. 10361). Juveniles particularly display this piloting behavior to gain protection from likely predators (Ref. 9710, 90102). Marketed fresh and salted or dried (Ref. 9283). Juveniles are used in the aquarium trade.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Smith-Vaniz, William F. | Người cộng tác

Smith-Vaniz, W.F., 1995. Carangidae. Jureles, pámpanos, cojinúas, zapateros, cocineros, casabes, macarelas, chicharros, jorobados, medregales, pez pilota. p. 940-986. In W. Fischer, F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer, K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) Guia FAO para Identification de Especies para lo Fines de la Pesca. Pacifico Centro-Oriental. 3 Vols. FAO, Rome. (Ref. 9283)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless (Ref. 4795)
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet