You can sponsor this page

Diagramma pictum  (Thunberg, 1792)

Painted sweetlips
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Haemulidae (Grunts) > Plectorhinchinae
Etymology: Diagramma: Greek, diagramma = mark out by lines (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 1 - 170 m (Ref. 12260), usually 1 - 50 m (Ref. 37816).   Tropical, preferred 28°C (Ref. 107945); 35°N - 35°S, 25°E - 170°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Red Sea and East Africa to Japan, south to New Caledonia.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 31.8, range 32 - ? cm
Max length : 100.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 3678); common length : 55.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5450); Khối lượng cực đại được công bố: 6.3 kg (Ref. 4699)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 9 - 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 21-25; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Typically found solitary or in groups, often in turbid water. on open muddy, sandy or silty substrates in protected bays or estuaries, around rock outcrops, wreckage and debris (Ref. 48635, 90102). Also in shallow coastal areas and coral reefs (Ref. 30573). Juveniles are found in weedy areas (Ref. 2799). Feeds on benthic invertebrates and fishes (Ref. 30573). Reportedly ciguatoxic in some areas (Ref. 2799). Marketed fresh and frozen (Ref. 9987). Five subspecies recognized across Indo-Pacific region including D. p. labiosum and D. p. pictum (Ref. 90102)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing during breeding (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 2799)
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet