You can sponsor this page

Saurida micropectoralis  Shindo & Yamada, 1972

Shortfin lizardfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Saurida micropectoralis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Saurida micropectoralis (Shortfin lizardfish)
Saurida micropectoralis
Picture by Gloerfelt-Tarp, T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Aulopiformes (Grinners) > Synodontidae (Lizardfishes) > Harpadontinae
Etymology: Saurida: Derived from Greek, sauros = lizard (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 20 - 260 m (Ref. 12260).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Andaman and South China seas south to the Arafura Sea (Ref. 9819) and northern Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 38.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2117); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2117)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Body elongate, cylindrical. Back and upper sides brown, lower sides and belly white. Nine to 10 faint blotches along the lateral line, sometimes with traces of very indistinct cross-bars on the back. Upper edges of pectoral and caudal fins occasionally with faint black dots. The upper portion of the inner side of the pectoral fins dark.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits muddy bottoms of the continental shelf down to about 60 m. Feeds on small bottom-dwelling invertebrates and fishes.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Rau, N. and A. Rau, 1980. Commercial marine fishes of the Central Philippines (bony fish). German Agency for Technical Cooperation, Germany. 623 pp. (Ref. 393)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet