You can sponsor this page

Drepane punctata  (Linnaeus, 1758)

Spotted sicklefish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Drepane punctata (Spotted sicklefish)
Drepane punctata
Picture by Chua, E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Drepaneidae (Sicklefishes)
Etymology: Drepane: Greek, drepane = sickle (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 10 - 49 m (Ref. 86942).   Subtropical, preferred 28°C (Ref. 107945); 32°N - 22°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: temperate and tropical waters from India to northern Australia, New Guinea, Indonesia, Philippines, Taiwan and Japan.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 25 - ? cm
Max length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3283)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-22; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 17 - 19. Color generally silvery with greenish tinge above. Pectoral fins long and pointed. Similar to D. longimana but differs in having 4 - 11 vertical gray spots on the upper half of the sides, and generally 8 dorsal spines (against none (spots) and generally 9 spines in D. longimana).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in various inshore habitats: sand or mud bottoms, reefs, estuaries and harbors (Ref. 9800). Found near coral and rock reefs at temperatures ranging from 26° to 29°C. Feeds on invertebrates and benthic fishes (Ref. 5213). Generally marketed fresh (Ref. 5284).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Maugé, L.A., 1984. Drepanidae. In W. Fischer and G. Bianchi (eds.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean fishing area 51. Vol. 2. (Ref. 7338)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet