You can sponsor this page

Siganus puellus  (Schlegel, 1852)

Masked spinefoot
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Siganus puellus (Masked spinefoot)
Siganus puellus
Picture by Cook, D.C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Siganidae (Rabbitfishes)
Etymology: Siganus: Latin, siganus = a fish, rabbit fish; by the similarity of the nose (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 30 m (Ref. 9710), usually 2 - 30 m (Ref. 27115).   Tropical; 22°C - 27°C (Ref. 27115), preferred ?; 32°N - 25°S, 97°E - 174°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Cocos-Keeling Islands and the South China Sea to the Gilbert Islands, north to the Ryukyu Islands, south to the southern Great Barrier Reef and New Caledonia (Ref. 37816).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 38.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2334); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9813)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 7; Tia mềm vây hậu môn: 9; Động vật có xương sống: 13. Body yellow-orange above to silvery white below; a prominent blackish bar on head, spotted; iris blackish; opercular area silver; dorsal and anal fin spines and rays yellow, spines with white streak. Spines stout and venomous. Preopercular angle 101°-111°. Cheeks fully covered with strong scales. Midline of thorax scaled; scaled pelvic ridges may interrupt scale row pattern. Low rim of anterior nostril expanded posteriorly into a short, broad triangular flap.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in shallow, coral-rich areas of clear lagoons and seaward reefs. Individuals up to 7 cm SL forms large schools in shallows, lagoons and outer reef flats, particularly in areas dominated by luxurious growths of Acropora. Adults occur in pairs. Juveniles feed on filamentous algae, adults on algae, tunicates, and sponges (Ref. 9813, 48637). Can inflict painful stings (Ref. 4690).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Woodland, David J. | Người cộng tác

Woodland, D.J., 1990. Revision of the fish family Siganidae with descriptions of two new species and comments on distribution and biology. Indo-Pac. Fish. (19):136 p. (Ref. 1419)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 4690)
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet