You can sponsor this page

Leptodoras linnelli  Eigenmann, 1912

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Leptodoras linnelli
Leptodoras linnelli
Picture by Sabaj Pérez, M.H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Doradidae (Thorny catfishes)
Etymology: Leptodoras: Greek, leptos = thin + Greek, doras = skin (Ref. 45335).   More on author: Eigenmann.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 5.8 - 7.0; dH range: ? - 18.   Tropical; 18°C - 22°C (Ref. 2060), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Upper Orinoco (rios Ventuari and Mavaca) and Casiquiare River basin in Venezuela; Atlantic Coast drainages of the Guianas and northern Brazil such as Essequibo, Demerara and Araguari); the rios Uatumã, Tacutu and Demini in Brazil (Ref. 56896). Recently collected from the rio Tiquié basin (right bank tributary of the upper rio Negro) in the Amazonas State and from the upper rio Aripuaña (tributary of the rio Madeira) in Mato Grosso State, Brazil, extending the known distribution of this species into the western limits of the Brazilian Shield (Ref. 79526).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 23.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 37054)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 16. Upper labial extension very elongate, straight to weakly curved medially and nearly uniform in width with a bluntly rounded tip. Differs further from all Leptodoras except L. acipenserinus by having an adipose fin extending anteriorly as a low thin ridge to a point midway between the anterior insertion of the adipose fin and the posterior insertion of the dorsal fin. Distinguished from L. acipenserinus by a number of characters including a relatively longer predorsal distance (35.5-38.7% SL), inner flap of gill opening incomplete, lower sum of midlateral plates (74-81), anal-fin shape (tip of longest branched ray falls short of vertical through tip of last branched ray in extended anal fin and is more or less even with vertical through base of last ray; line defined by tips angled anteriorly, forming a 45-90° angle with long axis of body), pectoral-fin spine length 19.9-26.2% of SL and pectoral-fin spine dentation with teeth strongly retrorse along majority of posterior margin, becoming less retrorse distally, size relatively uniform along distal half, last denticulation usually subterminal (Ref. 56896).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ferraris, Jr., Carl J. | Người cộng tác

Sabaj, M.H. and C.J. Ferraris Jr., 2003. Doradidae (Thorny catfishes). p. 456-469. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil. (Ref. 37054)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet