You can sponsor this page

Spicara maena  (Linnaeus, 1758)

Blotched picarel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Spicara maena (Blotched picarel)
Spicara maena
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Sparidae (Porgies)
Etymology: Spicara: Latin, spicare = furnished with spike (Ref. 45335).

Issue
Placement in Sparidae from Centracanthidae from Santini et al. (2014:Ref. 95347). Suggestion already made in Garrido-Ramos et al. 1995; Hanel & Sturmbauer 2000; Summerer et al. 2001; Orrell et al. 2002; Orrell & Carpenter 2004; Chiba et al. 2009; Hanel & Tsigenopoulos 2011.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 30 - 130 m (Ref. 7349).   Subtropical, preferred 17°C (Ref. 107945); 47°N - 28°N, 19°W - 42°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Portugal, Morocco, and Canary Islands including the Mediterranean and Black Sea.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 10.3  range ? - ? cm
Max length : 25.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 6518); 21.0 cm SL (female); common length : 14.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3397)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults are found in the neritic zone, commonly over Posidonia beds and on sand or muddy bottoms (Ref. 6518). They are distributed at depths of 30m to 90m (Ref. 56124). Feed on zooplankton. Are protogynous hermaphrodites.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Sex reversal occurs at lengths over 10.9 cm TL in the northeastern Mediterranean (Ref. 93202). Also Ref. 103751.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Heemstra, P.C., 1990. Centracanthidae. p. 768-772. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 7349)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet