You can sponsor this page

Labeobarbus wurtzi  (Pellegrin, 1908)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Labeobarbus wurtzi
Labeobarbus wurtzi
Picture by Wakeford, R.C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Cyprininae
More on author: Pellegrin.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: many coastal basins of West Africa, from the Konkouré River in Guinea to the west of the Volta (Ref. 2940, 81282).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 24.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 83624)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-16; Tia mềm vây hậu môn: 8. Diagnosis: last simple ray partly ossified at base (no strong spine) and distinctly longer than head; lower reduced, substituted by horny sheath; 9-12 (usually 10) dorsal fin branched rays; scale formula 3.5-4.5/23-29/3.5-4.5; 2 scales between lateral line and pelvic-fin base; 12 scales around caudal peduncle (Ref. 2940, 81282).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Barbus wurtzi has differences in meristic and morphometric characteristics depending on which population; body depth varies between 26-33% in Guinean rivers and 34-43% in the Cavally and Nipoué rivers; the caudal peduncle length-height ratio is approximately 100% in Cavally-Nipoue and reaches an average of 140% in Guinean rivers; population east of Ivory Coast has intermediary characteristics such as number of scales above and below the lateral line: 4.5 in Guinea and Ivory Coast, 3.5 in western part of Ivory Coast and east of Liberia (Ref. 2940). Maximum TL was recorded at 27.5 cm (Ref. 2801).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lévêque, C., 1990. Cyprinidae. p. 269-361. In C. Lévêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres d'Afrique de l'Ouest. Tome I. Coll. Faune Tropicale n° XXVIII. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, and O.R.S.T.O.M., Paris, 384 p. (Ref. 2940)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet