You can sponsor this page

Hypancistrus zebra  Isbrücker & Nijssen, 1991

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hypancistrus zebra
Hypancistrus zebra
Picture by Seidel, I.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Siluriformes (Catfish) > Loricariidae (Armored catfishes) > Ancistrinae
Etymology: Hypancistrus: Greek, hypo = under + Greek, agkistron = hook (Ref. 45335).   More on author: Nijssen.

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; sötvatten bottenlevande.   Tropical; 23°C - 26°C (Ref. 12468), preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

South America: Xingu River basin, Brazil.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 111518); publicerad maxvikt: 3.99 g (Ref. 111518)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 1; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 7; Taggstrålar i analfenan 1; Mjukstrålar i analfenan: 4

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Eggs are deposited in caves. Male intensively tends the clutch.

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Fisch-Muller, Sonia | Medarbetare

Isbrucker, I.J.H. and H. Nijssen, 1991. Hypancistrus zebra, a new genus and species of uniquely pigmented ancistrine loricariid fish from the Rio Xingu, Brazil (Pisces: Siluriformes: Loricariidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 1(4):345-350. (Ref. 26754)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor