You can sponsor this page

Galeus atlanticus  (Vaillant, 1888)

Atlantic sawtail cat shark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Galeus atlanticus (Atlantic sawtail cat shark)
Galeus atlanticus
Female picture by Andrade Coelho, R.P.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Elasmobranchii (hajar och rockor) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks)
Etymology: Galeus: Greek, galeos = a shark (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina djupbottenlevande; djupintervall ? - 540 m (Ref. 26282).   Deep-water, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Eastern Central Atlantic: off Cape Spartel, northwest coast of Morocco.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Type specimen taken from a depth of 540 m (Ref. 26282).

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Compagno, Leonard J.V. | Medarbetare

Compagno, L.J.V., 1999. Checklist of living elasmobranchs. p. 471-498. In W.C. Hamlett (ed.) Sharks, skates, and rays: the biology of elasmobranch fishes. Johns Hopkins University Press, Maryland. (Ref. 35766)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor