You can sponsor this page

Guttigadus squamirostre  (Trunov, 1990)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Guttigadus squamirostre
Guttigadus squamirostre
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Gadiformes (Cods) > Moridae (Morid cods)
Etymology: Guttigadus: Latin, gutta, drop, gum + Latin, gadus = a fish, cod? (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina djupbottenlevande; djupintervall ? - 517 m (Ref. 33014).   Deep-water, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Southeast Atlantic: off southwestern coast of Africa.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 16.1 cm SL hane/ej könsbestämd; (Ref. 33014)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 0; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 68; Taggstrålar i analfenan 0. Brownish cinnamon; mouth and gill cavities (apart from darkish blue region around throat and near bases of gill arches), gill arches and rakers light cinnamon brown (Ref. 31160).

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Trunov, I.A., 1990. Fishes of the family Moridae from the southeast Atlantic (Paralaemonema gen. et spp. n.). J. Ichthyol. 30(2):76-86. (Ref. 33014)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor