You can sponsor this page

Serrivomer lanceolatoides  (Schmidt, 1916)

Short-tooth sawpalate
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Serrivomer lanceolatoides   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Serrivomer lanceolatoides (Short-tooth sawpalate)
Serrivomer lanceolatoides
Picture by Canadian Museum of Nature, Ottawa, Canada

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Serrivomeridae (Sawtooth eels)
Etymology: Serrivomer: Latin, serran, serranus, saw + Latin, vomer = ploughshare; in fishes = bone forming the front part of the roof of the mouth (1823) (Ref. 45335);  lanceolatoides: Name from Latin 'lanceolatus' meaning spear-like and Greek 'oides' for resembling; referring to its appearance.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 150 - 1000 m (Ref. 12204).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic and the Mediterranean: Strait of Gibraltar to Cape Verde in the east and USA to 18°N in the west (Ref. 5237); including Bermuda and a record from off the Scotian shelf (Canada) is based on a larval specimen collected in 1978 (Ref. 12204).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 65.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12204)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 175-199; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 165 - 192. Blackish-brown in color (Ref. 12204). Pectoral fins small (Ref. 12204).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Common depth of juveniles around 650-850 meters while subadult and adults are deeper in the water column from 800-1000 meters; no indication of diel vertical migration in juveniles and adults (Ref. 94792). Feeds on crustaceans (Ref. 12204).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Coad, B.W., 1995. Encyclopedia of Canadian fishes. Canadian Museum of Nature and Canadian Sportfishing Productions Inc. Singapore. (Ref. 12204)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet