You can sponsor this page

Sphyrna tudes  (Valenciennes, 1822)

Smalleye hammerhead
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sphyrna tudes (Smalleye hammerhead)
Sphyrna tudes
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Sphyrnidae (Hammerhead, bonnethead, or scoophead sharks)
Etymology: Sphyrna: Greek, sphyra = hammer (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy, usually ? - 12 m (Ref. 244).   Subtropical, preferred ?; 46°N - 57°S, 73°W - 37°E (Ref. 244)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: Venezuela to Argentina (Ref. 58839). Also Mediterranean Sea and Eastern Pacific (Ref. 7251).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 134 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 244); 148.0 cm TL (female)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A little-known inshore shark of the continental shelf, found down to at least 12 m depth. Feeds on small bony fishes, including sea catfish and grunts, but also newborn scalloped hammerheads, swimming crabs, squids, and shrimp. Viviparous with a yolk-sac placenta; number of young probably 6 to 9 per litter (Ref. 244).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Viviparous, with yolk-sac plazenta; number of young probably 6 - 9 per litter. Size at birth about 30 cm.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet