You can sponsor this page

Sphyraena acutipinnis  Day, 1876

Sharpfin barracuda
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sphyraena acutipinnis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sphyraena acutipinnis (Sharpfin barracuda)
Sphyraena acutipinnis
Picture by Chater, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Sphyraenidae (Barracudas)
Etymology: Sphyraena: Greek, sphyraina, -es = the name of a fish (Ref. 45335).   More on author: Day.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu ? - 66 m (Ref. 58018).   Tropical, preferred ?; 32°N - 24°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa to the Hawaiian, Marquesan and Tuamoto islands, north to southern Japan. No record from the Western Central Pacific but H. Senou believes that it occurs from the Philippines to north-eastern Australia (Ref. 9768). The exact range is uncertain because of confusion of this species with Sphyraena helleri (Ref. 9768).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 80.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5491); common length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9137)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 6; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 8. Body with a narrow dark stripe on the lower flank; a dark marking on body near pelvic fin base; caudal fin darkish (Ref. 9775).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits lagoon and seaward reefs (Ref. 9710). Also found in bays (Ref. 9768). Schooling species. Nocturnally active (Ref. 9768).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet