You can sponsor this page

Foa brachygramma  (Jenkins, 1903)

Weed cardinalfish
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Foa brachygramma (Weed cardinalfish)
Foa brachygramma
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Apogonidae (Cardinalfishes) > Apogoninae

Issue
Foa brachygramma is redescribed in Fraser & Randall, 2011 (Ref. 93673); information will be reviewed and modified. Also, Apogonichthys zuluensis Fowler, 1934 is considered as the junior synonym of Foa madagascariensis in this reference.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 134 m (Ref. 27665).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Central Pacific: Endemic to Hawaii.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93673)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 8; Động vật có xương sống: 24. This species is distinguished by the following characters: usually 9-10 pored lateral-line scales and 14-16 gill rakers and rudiments on first gill arch; body scales with narrow dark margins; body uniform to mottled brownish without darker bars on sides (except at night); the second dorsal fin, anal fin and caudal fin pale are without darkish banding; pectoral fin with no whitish spot at axil; without whitish spots at base of caudal peduncle or behind posterior base of second dorsal fin; two darkish small marks near base of caudal peduncle (Ref. 93673).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs among seagrasses, heavy algal growth, or rubble of shallow sheltered areas (Ref. 1602); sandy substrates (Ref. 76833). Readily enters brackish and also found in fresh waters (Ref. 27665). Benthic and benthopelagic (Ref. 58302).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Are mouthbrooders (Ref. 240). Distinct pairing during courtship and spawning (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Fraser, T.H. and J.E. Randall, 2011. Two new species of Foa (Apogonidae) from the Pacific Plate, with redescriptions of Foa brachygramma and Foa fo. Zootaxa, 2988:1-27. (Ref. 93673)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet