You can sponsor this page

Hemibagrus filamentus  (Fang & Chaux, 1949)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hemibagrus filamentus
Hemibagrus filamentus
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Bagridae (Bagrid catfishes)
Etymology: Hemibagrus: Greek, hemi = the half + Mozarabic, bagre, Greek, pagros = a fish, Dentex sp. (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Mekong basin in Laos, Thailand, Cambodia and Viet Nam (Ref. 43281). Reported from the river systems of Maeklong, Chao Phraya, Peninsular and Southeast Thailand (Ref. 26336).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12693)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 14; Động vật có xương sống: 44 - 46. Can be differentiated from its congeners by a unique combination of the following characters: head length 31.0-34.3% SL; dorsal to adipose distance 7.3-10.9% SL; length of dorsal-fin 27.3-30.8% SL; post-adipose distance 14.7-16.2% SL; interorbital distance 28.1-31.1% HL; presence of filamentous extensions on the first three dorsal-fin rays in adults (Ref. 38441). Depressed dorsal fin reaching adipose fin; adipose fin same color as body; body and fins a uniform dark brown; crenulate ridge along anterior edge of pectoral spine; 8 branched anal-fin rays (Ref. 12693). Elongated upper caudal lobe ending in a filament (Ref. 43281).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits slowly flowing or standing waters of the lower Mekong. Moves into flooded forests during periods of high water levels. Feeds on crustaceans and fishes. Marketed fresh (Ref. 12693).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H. and W.J. Rainboth, 1999. The bagrid catfish genus Hemibagrus (Teleostei: Siluriformes) in central Indochina with a new species from the Mekong River. Raffles Bull. Zool. 47(2):555-576. (Ref. 38441)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet