You can sponsor this page

Ceratoglanis pachynema  Ng, 1999

Club-barbel sheatfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ceratoglanis pachynema (Club-barbel sheatfish)
Ceratoglanis pachynema
Picture by Panitvong, N.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Siluridae (Sheatfishes)
Etymology: Ceratoglanis: Greek, keras, -atos = horn + Greek, glanis = a fish that can eat the bait without touching the hook; a cat fish (Ref. 45335);  pachynema: From pachys, Greek for thick and nema, Greek for thread, in reference to the thickened maxillary barbels of mature males.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Chao Phraya and Mekong drainages. Previously misidentified as Ceratoglanis scleronema from the Chao Phraya drainage.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 43281)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 0; Tia mềm vây hậu môn: 90 - 101; Động vật có xương sống: 63 - 64. Snout with a gently sloping ventral profile (ventral angle of snout 40°-42°), relatively fewer anal-fin rays (90-101), and larger eyes (eye diameter 13.0-16.4% HL) set closer together (interorbital distance 33.7-36.6% HL). Mature males have membranous extensions on both the anterior and posterior edges of the maxillary barbel. Pectoral spine and articulated segments sexually dimorphic in mature individuals. Males with spine broad and somewhat flattened dorsoventrally, with 10 distinct posterior serrate, increasing in size distally; proximal articulated segments with 17 well-developed posterior serrae; distal-most segments have smaller serrae. Females or juveniles with spine slender and without serrae; proximal articulated segments with 6 minute posterior serrae; distal segments with 5 minute serrae (Ref. 38651). Absence of dorsal fin; short stiff hooked maxillary barbels; posterior nostril above front margin eye (Ref. 43281).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits mainstream river. Carnivorous, feeding on insects and benthic fauna (Ref. 58784).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H., 1999. A review of the Southeast Asian catfish genus Ceratoglanis (Siluriformes: Siluridae), with the description of a new species from Thailand. Proc. Calif. Acad. Sci. 51(9):385-395. (Ref. 38651)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet