You can sponsor this page

Gymnothorax castlei  Böhlke & Randall, 1999

Castle's moray
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gymnothorax castlei (Castle\
Gymnothorax castlei
Picture by Allen, G.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenidae (Moray eels) > Muraeninae
Etymology: Gymnothorax: Greek, gymnos = naked + Greek, thorax, -akos = breast (Ref. 45335);  castlei: Named after Peter H.J. Castle, anguilliform expert..   More on author: Randall.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 18 - 21 m (Ref. 35991).   Tropical, preferred ?; 32°N - 26°S, 90°E - 174°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Philippines, Indonesia, and on the Great Barrier Reef of Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.9 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 35991); 25.0 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 118 - 124. Moderately small species with uniform tan or brown coloration, marked with small black spots forming lines on head and a single row of spots and dashes along the lateral midline of the body and tail; body moderately elongate; anus well before midbody; head and jaws short; teeth numerous, short and rounded, maxillary and vomerine teeth biserial; MVF 5-48-120.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Minimum depth from Ref. 58018. Secretive in reef crevices, not usually seen in the open (Ref 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Böhlke, E.B. and J.E. Randall, 1999. Gymnothorax castlei, a new species of Indo-Pacific moray eel (Anguilliformes: Muraenidae). Raffles Bull. Zool. 47(2):549-554. (Ref. 35991)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet