You can sponsor this page

Malapterurus tanganyikaensis  Roberts, 2000

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Malapterurus tanganyikaensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Malapterurus tanganyikaensis
Malapterurus tanganyikaensis
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Malapteruridae (Electric catfishes)
Etymology: Malapterurus: Greek, mala = a lot of + Greek, pteron = fin + Greek, oura = tail (Ref. 45335);  tanganyikaensis: Named to honor the Belgian ichthyologist Max Poll (1908-1991), in recognition of his lifetime of work on African fishes and especially the ichthyofauna of Lake Tanganyika (Ref. 44050).   More on author: Roberts.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: widely distributed in Lake Tanganyika (Ref. 34006, 44050) and present in the Malagarasi River basin (Ref. 78218, 98577).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 49.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 44050)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 12; Động vật có xương sống: 38 - 45. Diagnosis: tooth patches broad; 9-12 anal-fin rays; 38-41 vertebrae; 19-20 caudal-fin rays (ii-7-8-ii-iii); stout, cylindrical head; broad, square snout; body finely spotted (Ref. 44050).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Limnetic electric catfish (Ref. 44050). Voracious piscivore (Ref. 36901, 44050, 78218) feeding on cichlids (Ref. 36901, 44050). Encountered in the littoral zone down to a depth of 50 m; especially common in bays or near the mouths of rivers (Ref. 36901).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Roberts, T.R., 2000. A review of the African electric catfish family Malapteruridae, with descriptions of new species. Occas. Pap. Ichthyol. 1:1-15. (Ref. 34006)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet