You can sponsor this page

Gobiopsis woodsi  Lachner & McKinney, 1978

Woods' barbelgoby
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gobiopsis woodsi (Woods\
Gobiopsis woodsi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Gobiopsis: Latin, gobius = gudgeon + Greek, opsis = appearance (Ref. 45335);  woodsi: Named for Loren P. Woods, Curator of Fishes, FMNH, who collected all but two of the known specimens..   More on author: Lachner.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 5 m (Ref. 11637).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: southern India and northern Gulf of Thailand.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.2 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 11637); 3.8 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 6 - 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-11; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 9; Động vật có xương sống: 26. Sensory pores nasal, posterior interorbital, anterior temporal, and posterior temporal present, the supraotic pore almost always present, 2 preopercular pores; 2-5 posterior mandibular barbels present; anterior cheek tuft barbels modally 5; postmandibular and posterior gular barbels absent; scales strongly ctenoid, large, 30-36 in horizontal series; males with 2-5 enlarged canine teeth medially on inner row of upper jaw; jaw moderate in length, about 13-18% of SL; dark head wedge not evident; light base of pectoral fin divided or nearly so by dark wedge; coloration mottled, saddles not prominent (Ref. 11637).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabitant of sand-rubble bottom near dead and live coral reef (Ref. 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lachner, E.A. and J.F. McKinney, 1978. A revision of the Indo-Pacific fish genus Gobiopsis with descriptions of four new species (Pisces: Gobiidae). Smithson. Contrib. Zool. 262:52 p. (Ref. 11637)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet