You can sponsor this page

Gobiopsis angustifrons  Lachner & McKinney, 1978

Narrownape barbelgoby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Gobiopsis angustifrons   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gobiopsis angustifrons (Narrownape barbelgoby)
Gobiopsis angustifrons
Picture by Allen, G.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Gobiopsis: Latin, gobius = gudgeon + Greek, opsis = appearance (Ref. 45335);  angustifrons: From the Latin angustus, narrow, and frons, forehead..   More on author: Lachner.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 25 m (Ref. 11637).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Central Pacific: Indonesia, Australia, and the Solomon Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 11637); 4.1 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 9. Sensory pores nasal, posterior interorbital, and supraotic present, 2 preopercular pores present, anterior temporal and posterior temporal pores absent; head narrow, eyes large, interorbital narrow, diameter of orbit greater than width of bony interorbital; postmandibular and posterior gular barbels absent; jaw short, its length about 14-15% of SL; dark wedge on head descends to middle or lower portion of preopercle; light base of pectoral fin not divided by dark wedge; trunk with 5 prominent saddles and moderately mottled (Ref. 11637); characterized further by having cycloid scales; deeply embedded nape scales; depth of body 5.2-7.8 in SL (Ref. 90102).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Cryptic inhabitant of sand-rubble bottoms next to reefs (Ref. 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lachner, E.A. and J.F. McKinney, 1978. A revision of the Indo-Pacific fish genus Gobiopsis with descriptions of four new species (Pisces: Gobiidae). Smithson. Contrib. Zool. 262:52 p. (Ref. 11637)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet