You can sponsor this page

Brachyrhaphis olomina  (Meek, 1914)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Brachyrhaphis olomina
Brachyrhaphis olomina
Picture by Molina, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Poeciliidae (Poeciliids) > Poeciliinae
Etymology: Brachyrhaphis: Greek, brachys, eia = short + Greek, raphis = needle (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi; không di cư.   Tropical; 19°C - 34°C (Ref. 36880), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Central America: Costa Rica.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 36880); 3.4 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

The 10 dark bars on the sides of the body are more pronounced in males. The population in the headwaters of Río Virilla near Santa Ana and Villa Colón are larger and most individuals lack the vertical bars. Interradial membranes on the base of the dorsal fin and the rays are jet black; distal half of the fin yellowish or orange and the margin is black in both sexes. Anal fin is yellow or yellow-orange and has a black blotch from the base to the tip of the fin. Pelvic fins yellowish and caudal distal margin often brilliant yellow (Ref. 36880).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

An insectivorous fish generally inhabits waters of low to moderate current velocity; between 10 and 900 m elevation; at temperatures of 19 to 34°C; in surface or midwaters of brooks, streams. Occasionally found in shallow waters of rivers (Ref. 36880).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bussing, W.A., 1998. Peces de las aguas continentales de Costa Rica [Freshwater fishes of Costa Rica]. 2nd Ed. San José Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 468 p. (Ref. 36880)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet