You can sponsor this page

Hippocampus kuda  Bleeker, 1852

Spotted seahorse
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Hippocampus kuda (Spotted seahorse)
Hippocampus kuda
Picture by Greenfield, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Syngnathiformes (Pipefishes and seahorses) > Syngnathidae (Pipefishes and seahorses) > Hippocampinae
Etymology: Hippocampus: Greek, ippos = horse + Greek,kampe = curvature (Ref. 45335).   More on author: Bleeker.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 0 - 68 m (Ref. 37816), usually 0 - 8 m (Ref. 90102).   Tropical, preferred ?; 39°N - 28°S, 32°E - 154°W (Ref. 57009)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Pakistan and India to southern Japan, Hawaii, and the Society Islands (Ref. 30915). This name is used for maybe 10 distinct species in the Indo-Pacific (Ref. 12238, 30915). International trade is monitored through a licensing system (CITES II, since 5.15.04) and a minimum size of 10 cm applies.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 14.0  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 1602)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 17-18; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 4.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit seagrass and marine algae areas of estuaries and seaward reefs; also on steep mud slopes. Found in open water and attached to drifting Sargassum up to 20 km from shore. Adults in pairs (Ref. 48635). Benthic to pelagic (Ref. 58302). Feeds on zooplankton (Ref. 85309). Ovoviviparous (Ref. 205). The males carry the eggs in a brood pouch which is found under the tail (Ref. 205). Not shown to be monogamous in the laboratory (Ref. 30915). Very popular aquarium fish. Highly valued species in traditional Chinese medicine (Ref. 30915). Has been reared in captivity (Ref. 35416).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

There are 20 - 1000 larvae in incubating sacks; time of development is 20-28 days. The males carry the eggs in a brood pouch which is found under the tail (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lourie, S.A., A.C.J. Vincent and H.J. Hall, 1999. Seahorses: an identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, London. 214 p. (Ref. 30915)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet