You can sponsor this page

Sebastes nudus  Matsubara, 1943

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sebastes nudus
Sebastes nudus
Picture by Miyahara, H.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Sebastidae (Rockfishes, rockcods and thornyheads) > Sebastinae
Etymology: Sebastes: Greek, sebastes = august, venerable (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina revassocierade.   Subtropical, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Northwest Pacific: Japan and South Korea.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 23.7 cm SL hane/ej könsbestämd; (Ref. 42552)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 13; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 11-12; Taggstrålar i analfenan 3; Mjukstrålar i analfenan: 6 - 7

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Inhabits shallow rocky reefs (Ref. 42552).

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Kai, Y. and T. Nakabo, 2013. Taxonomic review of the Sebastes pachycephalus complex (Scorpaeniformes: Scorpaenidae). Zootaxa 3637(5):541-560. (Ref. 93737)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor