You can sponsor this page

Sueviota atrinasa  Winterbottom & Hoese, 1988

Blacknose dwarfgoby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sueviota atrinasa   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sueviota atrinasa (Blacknose dwarfgoby)
Sueviota atrinasa
Picture by Allen, G.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: atrinasa: Named for the jet black anterior nasal tubes ('ater' = jet black; 'nasus' = nose); noun in apposition.   More on author: Winterbottom, Hoese.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 18 - 20 m (Ref. 39927).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 39927)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 8. Second dorsal fin with 1 spine and 9 soft rays; second dorsal spines filamentous in males. Anterior nasal tube elongate, 10-15% HL, black except at extreme base. An oblique black spot behind orbit, followed by 2 black vertical bars on each side of the nape. Presence of an anterior and, usually, a posterior interorbital pore; a postocular and an infraorbital pore; preopercular pores absent (Ref. 39927); characterized further by longitudinal scale series 24; ctenoid scales on body except cycloid near midline of abdomen and anterolaterally behind lower pectoral fin base; scaleless head, nape, pectoral fin base and breast; depth of body 4.3 in SL (Ref. 90102).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits reef crevices 10-30 m (Ref. 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Winterbottom, R. and D.F. Hoese, 1998. A new genus and four new species of fishes from the Indo-West Pacific (Pisces; Perciformes; Gobiidae), with comments on relationships. R. Ont. Mus. Life Sci. Occas. Pap. (37):1-17. (Ref. 39927)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet