You can sponsor this page

Sciades paucus  (Kailola, 2000)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sciades paucus
Sciades paucus
Picture by Tait, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Ariidae (Sea catfishes) > Ariinae
Etymology: paucus: From the latin for few or less, in reference to its fewer gill rakers and smaller eye as compared to A. midgleyi (Ref. 40908).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Oceania: Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 130 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40908); Khối lượng cực đại được công bố: 2.8 kg (Ref. 40908)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 16 - 19; Động vật có xương sống: 55 - 57. Total gill rakers 11-14 on last arch. Eye diameter 8.9-15.3% HL. Because of its similarity to A. midgleyi, the remaining diagnosis refers to both A. midgleyi and A. paucus: a sleek body; strong jaws; jaws upturned slightly at symphyses, mouth broad; snout truncate in profile; head oblong, its width averaging 66% HL. Supraoccipital process narrow with parallel margins. Numerous fine, sharp teeth on palate in transverse band of four oblong groups. No rakers on posterior aspect of gill arches. Barbels thin and short, rarely reaching beyond pectoral fin base and less than 25% SL (Ref. 40908).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ferraris, Jr., Carl J. | Người cộng tác

Kailola, P.J., 2000. Six new species of fork-tailed catfishes (Pisces, Teleostei, Ariidae) from Australia and New Guinea. Beagle, Rec. Mus. Art Galler. North. Territ. 16:127-144. (Ref. 40908)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 58010)
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet