You can sponsor this page

Aphanius stiassnyae  (Getahun & Lazara, 2001)

Lake Afdera killifish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Aphanius stiassnyae (Lake Afdera killifish)
Aphanius stiassnyae
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Cyprinodontidae (Pupfishes) > Cyprinodontinae
Etymology: stiassnyae: This species is named for Melanie L.J. Stiassny in recognition of her contributions to the study of the fish fauna of Africa (Ref. 39284).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Lake Afdera, Ethiopia (Ref. 39284).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 39284)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 11; Động vật có xương sống: 26. Lower jaw sharply upturned, nearly perpendicular to body axis; teeth conical rather than tricuspid as in all Lebias species except L. asquamatus; cephalic neuromast system open, not in closed canals as in the L. dispar and L. fasciatus groups; interarcual cartilage absent versus present in all congeners except L. asquamatus; pectoral fins obliquely set rather than horizontal as in all congeners; large size, approaching 9.1 cm TL versus maximum body size of 7.0 cm TL for congeners (Ref. 39284).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Costa, Wilson J.E.M. | Người cộng tác

Getahun, A. and K.J. Lazara, 2001. Lebias stiassnyae: a new species of killifish from Lake Afdera, Ethiopia (Teleostei: Cyprinodontidae). Copeia 2001(1):150-153. (Ref. 39284)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

  Endangered (EN) (B1ab(iii))

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet