You can sponsor this page

Naso brachycentron  (Valenciennes, 1835)

Humpback unicornfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Naso brachycentron   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Naso brachycentron (Humpback unicornfish)
Naso brachycentron
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Nasinae
Etymology: Naso: Latin, nasus = nose (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 8 - 30 m (Ref. 90102), usually 15 - 20 m (Ref. 48637).   Tropical; 25°C - 28°C (Ref. 27115), preferred ?; 33°N - 25°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa to the Marquesan and Society islands, north to the Ryukyu Islands, south to Vanuatu.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 90.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 1602)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 4 - 5; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 28-30; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 27 - 28. Distinctive humped back; horn only in adult males. A few scattered small dark-edged pale spots on postorbital head and body above pectoral fins. No white margin posteriorly on caudal fin. Profile of snout from mouth to eye strongly sloping, forming an angle of about 40° to horizontal axis of body (Ref 9808).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits deep coastal, usually in small groups but occasionally in large schools (Ref. 48637). Sometimes solitary (Ref. 90102). An uncommon species found in seaward reef slopes (Ref. 9710, 48637), also along rocky shores (Ref. 30573). Feeds on benthic algae (Ref. 30573). Caught with nets (Ref. 30573).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Spawn in pairs (Ref. 240).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet